Vore vine

Vi arbejder med ni forskellige druesorter, som vi sammensætter og kombinerer i forskellige varianter. Eksperimenterne fører til vine med et spændende smagskompleks.

I gode vinår kan vin med en enkelt drue også forekomme. Det er vores prisvindende Rondo fra 2013 et eksempel på. Vi fremstiller også vine i samarbejde med andre avlere af deres druemateriale.

Dyrkningen

Vores vinmarker ligger i Hyllested Bjerge, der er et randmorænelandskab med meget flint og kalk i jorden. Det er en udfordring at arbejde i. Vi arbejder med høje opbindingsrækker, så druerne får masser af sol, og der er stor afstand mellem rækkerne, så vi kan pløje jorden ned og dyrke bæredygtigt.

Produktionsmetoder

Vor vinavl foregår ligesom vor fåreavl bæredygtigt, og vi foretrækker de enkle naturlige metoder, hvor “det udvikler sig uden for meget indblanding”. For vinens vedkommende søger vi inspiration i Bourgognevinens egenskaber med den lange maceration (blødgøring af druer) der passer godt til vores breddegrader

Fårene

Vi har 7 moderdyr af racen Shropshire og Texel. Fårene går i dybstrøelse, der anvendes som gødning i vinmarkerne efter kompostering. Vi har salg af lammekød og spændende fårepølser, og vi slagter i perioden november – januar.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Stenbakke Vin og Lam har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.